Ytterjärna Hotell ligger mitt i naturen. Vandra genom vår trädgårdspark eller över gyllene ekologiska åkrar och fält, förbi biodynamiska bondgårdar eller genom sörmländska barrskogar och förbi Himmerfjärdens kustområde.

Trädgårdsparken

För drygt 100 år sedan hämtade nationalmålaren Bruno Liljefors inspiration till flera av sina kända naturbilder från det då vilda naturområdet i Ytterjärna. Han lade också första handen till dagens park bl a genom att plantera den idag magnifika granhäcken.

Nils Erik Nilsson, som tog över efter Bruno Liljefors, skapade därefter en intressant parkanläggning med tillhörande växthus och frilandsodlingar.

På 1960-talet omformades trädgården varsamt under ledning av konstnären Arne Klingborg, som arbetade med ett antroposofiskt inspirerarat formspråk kombinerat med andra konsthistoriska impulser. Arne Klingborgs arbete var nydanande och har kommit att bli till stor inspiration för utvecklingen av trädgårdsrörelsen i Sverige. Grundläggande för gestaltning och funktion har hela tiden varit helhetssynen – människan och kulturen i samspel med naturen där hållbarhet, kreativitet, lekfullhet och goda möten får stort utrymme.

Denna nöjets och nyttans trädgård fortsätter att utvecklas. Nya utrymmen skapas för sociala möten och enskilda initiativ, för dynamik och kontemplation. En del parkmotiv har under årens lopp bytts ut eller tagits bort, men fortfarande lever Arne Klingborgs idé att en trädgård är något utöver själva betraktandet! Här möts människor och kan få syn på sig själva och sitt livssammanhang.

Trädgårdsparken är full av olika trädgårdsrum, motiv och händelser. En del framträdande och välkända, andra mer subtila och lite gömda. Rosenträdgården och Reningsdammarna vid sidan av Fruktträdgården är tre stora motiv, men det finns också mer subtila rum som Gläntan, Näktergalens trädgård och Liljefors björklund.

Ett antal perennrabatter finns också, varav fyra har färgteman – den Gula, Blå och Röda rabatten samt den Vita trädgården. Nedanför Vita huset finns en terrasserad rabatt som kallas Monetrabatten, en plantering i blått med inslag av orange och rosa likt en målning av en solnedgång av den impressionistiske konstnären.

Trädgårdsparken kom dessutom att bli förebilden till Rosendals trädgård som är väldigt omtalad världen över.

Trädgårdsparken och omgivningarna sköts enligt biodynamiska odlingsprinciper.

Rosenträdgården

Rosenträdgården består av en yttre och en inre del. Den yttre delen, Robygge rosengård, finns vid Robyggehuset och den inre labyrintlika Rosenknoppsträdgården finns hemligt dold innanför den täta oxelhäcken och spaljén. I rossamlingen hittar man 120 olika sorters rosor och ca 150 buskar. Det är framförallt en samling av engångsblommande nordiska buskrosor och klätterrosor. Den blommande höjdpunkten sker kring midsommar och vi firar detta varje år med Rosens dag!

Reningsdammarna
”Kloaken som ville bli en lustgård”

Konstnären Arne Klingborg insåg tidigt i arbetet med trädgården, att det fanns möjligheter att på plats ta hand om det egna avloppsvattnet och rena det på ett naturligt, biologiskt vis. Liksom i det övriga arbetet att utveckla parken, utgick man ifrån den befintliga platsen och skapade former och funktioner utifrån det platsspecifika. Arne Klingborg såg här en möjlighet att skapa en dammpark av avloppsvattnet, funktionen formades till något vackert och Claude Monets näckrosdammar blev en förebild.

Dammarna byggdes till, den ena efter den andra, vartefter området växte. Ett samarbete med John Wilkes gav dammparken de karakteristiska vattentrapporna. De sk ”Flow forms” skapar en typisk rörelse i skålarna, som bidrar till syresättning av vattnet, som är en väsentlig del av reningsprocessen.

Idag har anläggningen vuxit till hela två system, Steineranläggningen i Trädgårdsparken och Nibbleanläggningen, som ligger bortanför Magasinet. Stora krav ställs på anläggningarna så att framförallt fosfor och kväve inte släpps ut i den känsliga Östersjön. På senare år har därför anläggningarna försetts med slamavskiljare och kemfällning, som kompletterar den biologiska reningen i dammarna.

Anläggningen blev ett framgångsrikt pilotprojekt och en källa för inspiration och kunskapsutveckling om biologiska reningsprocesser även på andra ställen i landet. Utvecklingen av biologiska, lokala avloppslösningar har idag blivit allt vanligare. Dammarna i Ytterjärna är ett unikt exempel på forskning i praktiken, där skönheten är en lika viktig del som de tekniska och biologiska aspekterna. Dammanläggningen sköts idag av Frötallen AB.

Ekoleden

Vandra genom orörd natur och över ekologiska fält. Ekoleden binder samman Ytterjärna med närliggande trädgårdar, jordbruk, skogar och Östersjöns kustområde. Idag finns det tre olika utmarkerade vandringsleder för dig som vill se mer av området till fots.

Längd: 12,5 km. Tid: 2–3 tim. Markering: Röda skyltar, stolpar och prickar.

Karta för ekoleden (ladda ner pdf här)

För mer info Ekoleden>>

Nibblerundan

Den här rundan tar dig genom fälten på Nibble Gård och Trädgårdsparken. Det finns även informationstavlor som beskriver den bakgrunden till gården och området.

Längd: 2 km. Tid: ca 30 min. Markering: Gula skyltar, stolpar och prickar.

Skogsrundan

Promenera vår skogsslinga genom rika lövskogar och magra tall marker. Här kan uppleva Sörmlands olika skogstyper och se tallar som är upp mot och 200 år. Slingan startar borta vid sågen bredvid Skogsbrynsbyn och fungerar utmärkt som en extra runda för dig som hade tänkt gå Ekoleden.

Längd: 1 km. Tid: 20 min. Markering: Blå skyltar, stolpar och prickar.

Hotellrum

Vårt ekologiska designhotell har 34 rum i fyra underbara färger att välja ibland. Ekologisk och närodlad frukost, lantligt lugn och gym

Läs mer >>>

Konferens

Wegnerrummet med öppen spis eller konferens i den pampiga teaterlokalen med plats för femhundra personer?
Här blir alltid er konferens personlig och unik

Läs mer >>>

Mat

I Kulturhusets luftiga lokaler serveras närproducerad och ekologiskt odlad mat hos KulturMat Restaurang & Kafé

Läs mer >>>

Uppleva & Kultur

I det magnifika Kulturhuset finns en konsertsal med 500 platser. Här kan du uppleva teater, opera, musik, dans och cirkus med världsartister. Dessutom kan du upptäcka ljusinstallationen Skyspace av världskonstnären James Turrell, få en guidad rundtur eller hyra en cykel och upptäcka Ytterjärna på egen hand

Läs mer >>>

Natur

Ta en stilla promenad ned till vattnet i den vackra Trädgårdsparken eller vandra längst Ekoleden genom skogar och biodynamiska jordbruk.

Läs mer >>>

Vandrarhem

Vakna upp till skogens viskningar och kossornas avlägsna råmande i unika Ytterjärnas vandrarhem. Vandrarhemmet som består av ett flertal olika hus omgivna av vacker miljö är det perfekta alternativet för dig som vill bo lite billigare

Läs mer >>>